Lầm

 

Tiết sinh vật, Minh đang lơ đãng
- Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì !
- Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ !
- Cô: !?!?

(st)

 

 

 

 

Các tin khác