Kế hoạch

danh muc MC các tiêu chí HS 3 rèn luyện (10/07/2020)
danh muc MC các tiêu chí HS 3 rèn luyện
Kế hoạch Thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022 (23/04/2019)
Ban Thường vụ đoàn trường ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh đang tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong các đơn vị liên kết đào tạo
Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2022 (20/04/2019)
Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2022
phối hợp với TTHH&TM Bệnh viện Tiệp tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 1 năm 2019 (15/04/2019)
phối hợp với TTHH&TM Bệnh viện Tiệp tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 1 năm 2019
phối hợp tham gia chương trình “Từ hiện tại đến tương lai” do Quận đoàn Hải An tổ chức (15/03/2019)
phối hợp tham gia chương trình “Từ hiện tại đến tương lai” do Quận đoàn Hải An tổ chức
tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) (12/03/2019)
tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)
phối hợp với quận đoàn Hải An tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019” tại làng trẻ Hoa Phượng (18/01/2019)
phối hợp với quận đoàn Hải An tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019” tại làng trẻ Hoa Phượng
phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019 (18/01/2019)
phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019