Kế hoạch ra quân ngày chủ nhật xanh

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  104-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 6 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp,

(nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

                      

     Căn cứ kế hoạch số 105-KH/ĐTN ngày 5 tháng 10 năm 2015 của quận đoàn Hải An về việc tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

     BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Thể hiện tình đoàn kết, ý chí, niềm tin, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên với Đảng.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

  1. Yêu cầu

- Việc tổ chức các hoạt động phối hợp phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

- Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

Dọn vệ sinh môi trường tại điểm tập kết vật liệu xây dựng trên đường Lê Hồng Phong (gần ngã tư Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự, vỉa hè sát tường rào của Lữ đoàn 602) với sự phối hợp của công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, 200 chiến sỹ Quân chủng Hải Quân, 50 sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

2. Hình thức

Ra quân dọn vệ sinh

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian:

½ ngày, 07h15’ ngày 11 tháng 10 năm 2015 (Chủ nhật)

2 .Địa điểm:

Ngã tư Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự, vỉa hè sát tường rào của Lữ đoàn 602

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư khoa ĐKTB – Phó Trưởng ban

Đ/c Trần Khánh Hà- UV BCH Đoàn trường – Thành viên

  1. Phân công nhiệm vụ

-        Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách tập hợp và chỉ đạo Sinh viên ở ngã tư Lê Hồng Phong – Ngô Gia Tự lúc 7 h ;

-        Đồng chí Trần Văn Lâm tập hợp và quản lý 20 SV khoa ĐKTB có mặt ở trường lúc 6h45’; Bàn giao SV cho Đ/c Kiên lúc 7h00’.

-        Đồng chí Trần Khánh Hà tập hợp và quản lý 10 sinh viên các khoa còn lại và có mặt ở trường lúc 6h45’, Bàn giao SV cho Đ/c Kiên lúc 7h00’.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • 6/10 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 7/10 đến 8/10 tập hợp sinh viên tham gia;
  • 11/10 tham gia vệ sinh.

 

     Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, Tổ Tin học (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác