Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 7+8/2013 (30/06/2013)
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 7+8/2013
Kế hoạch hoạt động tháng 6/2013 (30/05/2013)
Kế hoạch hoạt động tháng 6/2013
Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 5/2013 (30/04/2013)
Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 5/2013
(01/04/2013)
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013) (15/03/2013)
Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống 2013 (07/03/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống 2013
Kế hoạch tăng cường thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” trong tháng thanh niên 2013. (07/03/2013)
Tăng cường thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” trong tháng thanh niên 2013.
Kế hoạch cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (02/03/2013)
Kế hoạch cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ