Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2016” (13/01/2016)
Tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2016” thông qua hình thức thăm hỏi tặng quà cho các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải An
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/01/2016)
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2015-2016
Kế hoạch sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 (04/01/2016)
Kế hoạch sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2
Kế hoạch hoạt động tháng 1-2016 (31/12/2015)
Kế hoạch hoạt động tháng 1-2016
Kế hoạch tháng 12-2015 (26/11/2015)
Kế hoạch tháng 12-2015
Kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015 (25/11/2015)
Tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015
Kế hoạch tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015 (05/11/2015)
Tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015
Kế hoạch tháng 11/2015 (25/10/2015)
kế hoạch hoạt động tháng 11/2015