Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015 (25/11/2015)
Tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2015
Kế hoạch tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015 (05/11/2015)
Tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015
Kế hoạch tháng 11/2015 (25/10/2015)
kế hoạch hoạt động tháng 11/2015
Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo lấn 2 năm học 2014-2015 (24/10/2015)
Kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo lấn 2 năm học 2014-2015
Kế hoạch ra quân ngày chủ nhật xanh (06/10/2015)
Ra quân ngày chủ nhật xanh
Kế hoạch hoạt động tháng 10 (28/09/2015)
Kế hoạch hoạt động tháng 10
Kế hoạch tháng 9-2015 (26/08/2015)
Kế hoạch tháng 9-2015
Kế hoạch tổ chức hội thi học sinh- sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2015 (11/08/2015)
Tổ chức hội thi học sinh- sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2015