Kế hoạch tổ chức hội thi học sinh- sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2015

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  101-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi học sinh- sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2015

 

    Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016;

    Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường giao cho Đoàn trường thực hiện, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi  học sinh- sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn với các nội dung cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Mục đích

Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông  tạo ra phong trào hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ; đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội về vấn đề giao thông trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng thời kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới.

  1. Yêu cầu

Hội thi học sinh-sinh viên lái xe mô tô giỏi, an toàn  phải được tổ chức khoa học, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo về quy mô, chất lượng, phong phú về nội dung hình thức, huy động sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

     Các học viên tham dự thi sẽ thực hiện 5 bài thi thực hành theo đúng quy định hướng dẫn về quy chuẩn mô hình lái xe mô tô hạng A1:

Bài 1: Thi đi vòng số 8.

Bài 2: Thi đi vạch đường thẳng.

Bài 3: Thi đi đường có vạch cản.

Bài 4: Thi đi đường gồ ghề.

Bài 5: Thi đi đường zic zắc có vật cản.

(Các kích thước tiêu chuẩn của những bài thi trên đều có sự thay đổi đề phù hợp với cuộc thi!)

      Thể lệ thi các học viên thực hiện theo đúng yêu cầu quy định của ban tổ chức:

+ Thực hiện bài thi theo đúng thứ tự bốc thăm.

+ Tiêu chuẩn đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật bài thi và thời gian thực hiện bài thi do các giám khảo đánh giá.

2. Hình thức

  • Mỗi khoa, Tổ Tin học tổ chức lựa chọn 1 đội tuyển gồm 10 người tham gia thi Bảng thi tập thể cấp trường.
  • Các sinh viên còn lại tham gia đăng ký thi tự do ở Bảng thi cá nhân.

III. THỜI GIAN –  ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian: Bảng thi tập thể từ 7h30 đến 11h30, ngày 26 tháng 8  năm 2015.

Bảng thi cá nhân từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 tháng 8 năm 2015.

2. Địa điểm: Sân ngoài trời Trường Cao đẳng Hàng Hải 1

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

Các đồng chí trong BCH Đoàn trường    Ủy viên

2. Phân công nhiệm vụ

Đồng chí Đào Quang Thành phụ trách mời và thành lập BGK.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách kẻ, vẽ sa hình.

Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.

Giao cho Đoàn Khoa ĐKTB, Khoa MTB, Khoa Cơ khí, Khoa Điện-Điện tử, Tổ Tin học và Khoa Kinh tế mỗi đơn vị lựa chọn 10 sinh viên tham gia vào đội tuyển.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 9/8 đến 11/8 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 12/8 đến 14/8 họp triển khai
  • Từ 17/8 đến 24/8 Các đơn vị tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên tham gia;
  • Ngày 25/8 hoàn thiện mô hình thi, sân khấu;
  • Ngày 26/8 -27/8 tổ chức thi.

 VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải tập thể

Giải nhất

01

800.000 đ/ giải

Giải nhì

02

600.000 đ/ giải

Giải ba

03

400.000 đ/ giải

Giải cá nhân

Giải nhất

01

500.000 đ/ giải

Giải nhì

02

400.000 đ/ giải

Giải ba

03

250.000 đ/ giải

Giải khuyến khích

06

150.000 đ/ giải

 VII. NGUỒN KINH PHÍ

    Kinh phí được trích từ nguồn của Ban quản lý Đề án ATGT nhà trường.

    Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi học sinh-sinh viên lái xe mô tô giỏi-an toàn 2015 , Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị Đoàn các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch để hội thi diễn ra đạt chất lượng và hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác