Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2017-2018. (29/11/2017)
tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Kế hoạch phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017 (25/11/2017)
phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017
tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 (05/11/2017)
tổ chức văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Kế hoạch tổ chức tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, năm 2017 (03/11/2017)
tổ chức tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, năm 2017 từ 13-17/11
Kế hoạch Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường năm học 2017-2018 (15/10/2017)
Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường năm học 2017-2018
Kế hoạch phối hợp với Ban nữ công tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 (05/10/2017)
phối hợp với Ban nữ công tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương binh liệt sỹ năm 2017 (11/06/2017)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương binh liệt sỹ năm 2017
Tổ chức các hoạt động tham gia “mùa hè xanh và chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2017 (10/06/2017)
Tổ chức các hoạt động tham gia “mùa hè xanh và chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2017