Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động tháng 12-2012 (28/11/2012)
Kế hoạch hoạt động tháng 12-2012
Kế hoạch xây dựng “Sân chơi cầu lông trong khu vực Ký túc xá” (13/11/2012)
Xây dựng “Sân chơi cầu lông trong khu vực Ký túc xá”
Kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” (08/11/2012)
Xây dựng và thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”
Kế hoạch tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CĐHHI năm học 2012-2013 (03/11/2012)
Tổ chức liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên trường CDHHI năm học 2012-2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 11/2012 (30/10/2012)
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 11/2012
Kế hoạch hoạt động tháng 10-2012 (28/09/2012)
Kế hoạch hoạt động tháng 10-2012
Kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn trường CĐHH1 năm học 2012-2013 (03/09/2012)
Tập huấn cán bộ Đoàn trường CĐHH1 năm học 2012-2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 - năm học 2012 - 2013 (28/08/2012)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I *** Số: 10 /KH-ĐTN Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2012 Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 - năm học 2012 - 2013