Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013) (15/03/2013)
Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống 2013 (07/03/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống 2013
Kế hoạch tăng cường thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” trong tháng thanh niên 2013. (07/03/2013)
Tăng cường thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” trong tháng thanh niên 2013.
Kế hoạch cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (02/03/2013)
Kế hoạch cắm hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ
Kế hoạch hoạt động tháng 2+3/2013 (01/02/2013)
Kế hoạch hoạt động tháng 2+3/2013
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2012 - 2013 (22/01/2013)
Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2012 - 2013
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2013 (28/12/2012)
Kế hoạch hoạt động tháng 01/2013
Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2012 (13/12/2012)
Tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2012