Kế hoạch tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  107-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 2 tháng 11 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

V/v tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015

 

    Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 về việc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật GTĐB;

    Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham dự đêm hội văn hóa giao thông năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1. Mục đích

Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông  tạo ra phong trào hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ; đẩy mạnh việc đổi mới phương thức tập hợp, vận động thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội về vấn đề giao thông trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng thời kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới.

 1. Yêu cầu

Tăng cường giao lưu và tuyên truyền cho đoàn viên các đơn vị bạn trên địa bàn quận Hải An và thành phố Hải Phòng thông qua các tiết mục giao lưu của đơn vị bạn.

Tham dự các tiết mục văn nghệ phải tiết kiệm, đảm bảo về quy mô, chất lượng, phong phú về nội dung hình thức, huy động sự tham gia đông đảo của  học sinh, sinh viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

 19h00 đến 22h30, ngày 19 tháng 11  năm 2015

 1. Địa điểm:

Sân khấu ngoài trời trường Cao đẳng Hàng Hải 1

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

BCH Đoàn trường phụ trách 03 tiết mục văn nghệ về tuyên truyền giao thông; 01 tiểu phẩm an toàn giao thông, 03 tiết mục giao lưu với đơn vị bạn.

Stt

Tiết mục

Thể loại

Biểu diễn

1.      

Hò biển

Đơn ca +Múa nam nữ

TC VHNT+Đội VNXK

2.      

Từ một ngã tư đường phố

Tốp ca

Đội VNXK

3.      

Khát vọng

Đơn ca +Múa nam nữ

CATP+Đội VNXK

4.      

Bi kịch trước ngày cưới

Tiểu phẩm

Đội kịch

5.      

Nơi đảo xa

Đơn ca +Múa nam nữ

CATP+Đội VNXK

6.      

Tổ quốc nhìn từ biển

Đơn ca nam+tốp múa

Đội VNXK

7.      

Lướt sóng ra khơi

Tốp ca

Đội VNXK

 1. Hình thức

Liên hoan văn nghệ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

- Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó BT Đoàn trường   Phó trưởng ban

2. Thành lập các tiểu ban thực hiện

- Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên. Trong đó đ/c Kiên phụ trách tiểu ban Tình nguyện, Đ/c Hà phụ trách tiểu ban văn nghệ;

- Đoàn thanh niên mỗi khoa tuyên truyền cho học sinh, sinh viên khoa mình tham gia.

3. Phân công nhiệm vụ

- Đồng chí Trần Khánh Hà- phụ trách tập luyện và quản lý đội kịch. Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm viết 01 vở kịch;

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Minh Trang phụ trách tập luyện, quản lý đội văn nghệ;

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách đội sinh viên tình nguyện;

- Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm chung toàn bộ chương trình.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 3/11 đến 5/11 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 6/11 đến 18/11 Đội VNXK tập luyện;
 • Từ 12/11 đến 18/11 đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm mời và liên hệ các đơn vị giao lưu;
 • 15h30’ ngày 19/11 quán triệt và tập hợp và phân công nhiệm vụ đội SVTN;
 • 14h00’ ngày 19/11 chạy thử chương trình ở sân khấu ngoài trời;
 • Tối 19/11 tổ chức chương trình.

   Trên đây là kế hoạch tổ chức đêm hội văn hóa giao thông năm 2015, Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch để đêm hội diễn ra đạt chất lượng và hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác