Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01/1950-09/01/2022) và chung kết cuộc thi “MC Got talent” năm 2022

              QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                ***

 

   Số:   250   -KH/ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01/1950-09/01/2022)  và chung kết cuộc thi “MC Got talent” năm 2022

 

 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động đoàn kỳ 2 năm học 2021-2022, BCH đoàn trường triển khai Kế hoạch chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh viên (09/01/1950-09/01/2022) với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền và giáo dục cho HSSV về truyền thống và kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh viên (09/01/1950-09/01/2022);

- Tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên đang học tập trong nhà trường;

- Tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu cho sinh viên k48, 49, khối 9+;

 1. Yêu cầu

- Nội dung thực hiện đúng chủ đề, đúng đối tượng, công tác tổ chức diễn ra đúng tiến độ;

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả  và tiết kiệm.

 1. NỘI DUNG
 2. Thời gian

Từ 14h00’ – 17h30’ ngày 07/01/2022 (thứ 6);

2.Địa điểm

Hội trường A3 trường CĐHHI số 498 Đà Nẵng- Đông Hải I- Hải An - Hải Phòng

3.Thành phần tham dự

- BGH;

- GVCN;

- Phòng CTHSSV;

- BCH Đoàn trường;

- 05 Sinh viên mỗi lớp đang theo học tại trường Cao đẳng Hàng hải I (K48, K49, khối 9+).

 1. Nội dung chương trình

Stt

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Ổn đinh tổ chức

13h55’- 14h00’

 

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK

14h00’ -14h10’

 

3

Diễn văn ôn lại ngày truyền thống HSSV

14h10’ - 14h15’

 

4

Tuyên dương SV 5 tốt cấp trường

14h15’ - 14h20’

 

5

Bán kết cuộc thi MC1- Got talent 2022

14h20’- 17h00’

 

6

Trao giải cuộc thi

17h10’- 17h25’

 

7

Bế mạc

17h25’- 17h30’

 

 

 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban tổ chức

- Đồng chí Đào Quang Thành- BT Đoàn trường - Trưởng ban

- Đồng chí Đào Tuấn Anh - BT Đoàn trường ( P CTHSSV)- Phó trưởng ban

- Đồng chí Vũ Thị Hà My - CBNV Phòng CTHSSV- Thành viên

- Đồng chí Ngô Thế Mạnh- UV BTV Đoàn trường- Thành viên

- Đồng chí Hoàng Anh Công- UV BCH Đoàn trường- Thành viên

 1. Phân công nhiệm vụ
  • Đối với Đoàn thanh niên

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình;

- Dẫn chương trình;

- Phối hợp với phòng CTHSSV quản lý, hướng dẫn SV tham dự;

 • Đối với phòng CTHSSV

- Tham mưu chương trình, phối hợp với các đơn vị tổ chức điều hành;

- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, nhạc nghi thức;

- Phân công CBNV hướng dẫn, quản lý SV tham gia trong suốt chương trình;

 • Đối với GVCN

Vận động SV tham gia đầy đủ

 1. DỰ TRÙ KINH PHÍ

Các bộ phận liên quan được phân công theo kế hoạch lập dự toán kính phí tổ chức trình Hiệu trưởng phê duyệt;

          Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh viên (09/01/1950-09/01/2022). Đề nghị các bộ phận liên quan thực hiên nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);
 • BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);
 • ĐTN Các khoa, các chi đoàn (để th.hiện);
 • Lưu VP Đoàn trường.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 ( đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

Các tin khác