phối hợp với Công đoàn trường tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

BCH ĐOÀN TRƯỜNG-BCH CÔNG ĐOÀN

* * *

Số  248  -KHLT/ĐTN-CĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  10 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với Công đoàn trường tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo

năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.

Căn cứ kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 02/03/2021 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2021.

Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tiếp nhận máu, phát động ngày hiến máu tình nguyện với nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Là một trong những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cần được thực hiện thường xuyên và được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.

- Nhằm góp phần nâng cao ý thức "Tình nguyện vì cộng đồng" của cán bộ viên chức, người lao động,  đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường.

 1. Yêu cầu

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường tham gia (không áp dụng với học sinh trung học cơ sở dưới 18 tuổi).

 1. MỤC TIÊU

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao công tác xã hội hóa hiến máu tình nguyện, đặc biệt là đối với cán bộ công viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong nhà trường.

 • Tiếp nhận 120 đơn vị máu đạt chuẩn.
 • NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 1. Nội dung
 2. Công tác tuyên truyền vận động:

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mít tinh, cổ động, treo băng rôn.

 1. Tổ chức hiến máu:

Căn cứ chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu năm 2021 của của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố. Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhà trường vận động khoảng 120 người tham gia.

 1. Hình thức

Phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Tiệp tổ chức tiếp nhận máu.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian

07h00 đến 12h00 ngày 28/12/2021 (thứ ba)

 1. Địa điểm

Hội trường A3

 1. ĐỐI TƯỢNG, CÁC CHẾ ĐỘ

 1. Đối tượng:

              Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên  nhà trường.

 2. Điều kiện:

            - Phải có sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch, da liễu và truyền nhiễm;

- Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khỏe và các điều kiện khác mà Trung tâm hiến máu đưa ra.

         - Phải ăn sáng trước khi hiến máu.

3. Chế độ:

Đối tượng tham gia hiến máu được hưởng các chế độ sau:

- Được xét nghiệm máu miễn phí.

- Đư­ợc khám, tư­ vấn sức khoẻ, kiểm tra các xét nghiệm máu miễn phí: nhóm máu, HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét.

- Được hỗ trợ chi phí đi lại, quà tặng là 200.000 đồng/người.

- Được hỗ trợ một phần bánh, sữa bồi dưỡng/người.

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (được ưu tiên sử dụng dịch vụ truyền máu miễn phí nếu có nhu cầu sử dụng).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Chỉ tiêu

Giao chỉ tiêu vận động và dự kiến tiếp nhận máu năm 2021 cho các đơn vị (Bảng phân bổ chỉ tiêu kèm theo).

 1. Tiến độ thực hiện
 • Từ 5/12 đến 10/12 xây dựng kế hoạch; thống nhất chương trình với TTHH&TM Bệnh viện Việt Tiệp;
 • Ngày 10-18/12 BCH Đoàn trường hoàn thành công tác tuyên truyền qua hình thức treo băng rôn, tuyên truyền đến các cán bộ lớp thông qua buổi họp giao ban với sinh viên định kỳ.
 • Từ 18/12 đến 21/12/2021 Đoàn trường, CĐ trường triển khai, vận động hiến máu;
 • Ngày 25/12/2021 BCH đoàn trường hoàn thiện thiết kế phông, trang trí khánh tiết, kịch bản chương trình;
 • Ngày 27/12 BCH đoàn trường tổng hợp danh sách CBVC, học sinh, sinh viên đăng ký;
 • Sáng 28/12 tổ chức hiến máu trong hội trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2021.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 ( đã ký)

 

 

Vũ Thị Hải Vân

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 ( đã ký)

 

              Đào Quang Thành

 

Các tin khác