tổ chức ra quân “ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh bảo vệ môi trường chào mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số 249-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ra quân “ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh bảo vệ môi trường chào mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

 

                      

Căn cứ Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II - năm học 2021 - 2022

 BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch ra quân vệ sinh, bảo vệ môi trường chào mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Là điều kiện tốt để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong công tác, học tập và các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội; khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với các vấn đề của xã hội.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhà trường góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

 1. Yêu cầu

- Việc tổ chức các hoạt động phối hợp phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

- Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 2. Nội dung

Dọn vệ sinh môi trường, bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt trên tuyến đường Đà Nẵng khu vực từ trường Cao đẳng Hàng hải I đến khu vực Đường Vòng Vạn Mỹ.

 1. Hình thức

Ra quân dọn vệ sinh.

 • THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian:

½ ngày, 7h30’ ngày 15 tháng 1 năm 2022 (Thứ bảy)

2 .Địa điểm:

Đường Đã Nẵng (khu vực từ trường Cao đẳng Hàng hải I đến khu vực Đường Vòng Vạn Mỹ)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Trương Quốc Anh – UV BCH đoàn trường-Trưởng ban

Đ/c Hoàng Anh Công - UV BCH Đoàn trường – Thành viên

 1. Phân công nhiệm vụ

-        Đồng chí Trương Quốc Anh phụ trách tập hợp và chỉ đạo Sinh viên các lớp 47 CKMQT, 47 CĐK, 47 CĐKQT lúc 7h00’;

-        Đồng chí Hoàng Anh Công tập hợp và hỗ trợ, kiểm kê dụng cụ lao động, lấy quân số của các lớp trung cấp + 9+).

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • 20/12 đến 22/12 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 23/12 đến 8/1 tập hợp sinh viên tham gia, dụng cụ lao động;
 • 7h00’ ngày 15/1 tham gia dọn vệ sinh.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ra quân “ngày thứ 7 tình nguyện” vệ sinh bảo vệ môi trường chào mừng Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

                                   

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-   Đ/c Công, Q. Anh (để th. Hiện);

-   ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

THAM GIA “NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN”

(Theo Kế hoạch số249-KH/ĐTN ngày 22 tháng 12 năm 2021)

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Ký nhận

1.      

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

7.      

 

 

 

 

8.      

 

 

 

 

9.      

 

 

 

 

10.             

 

 

 

 

11.             

 

 

 

 

12.             

 

 

 

 

13.             

 

 

 

 

14.             

 

 

 

 

15.             

 

 

 

 

16.             

 

 

 

 

17.             

 

 

 

 

18.             

 

 

 

 

19.             

 

 

 

 

20.             

 

 

 

 

21.             

 

 

 

 

22.             

 

 

 

 

23.             

 

 

 

 

24.             

 

 

 

 

25.             

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                                                                                Người lập

 

Các tin khác