Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019”

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  186 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 17  tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019”

--------------------

 

Thực hiện Công văn số 2020-CV/TĐTN-BTG ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện, Lễ phát động hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện; hướng đến kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2018-2019 của BCH Đoàn trường; Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Quận đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai tổ chức chương trình “Tết yêu thương-2019”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên chung sức giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (quận Kiến An, huyện Vĩnh Bảo) góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành, rèn luyện tư cách đạo đức, thực hiện tốt phong trào “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

 1. Yêu cầu

Tặng quà cho đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong trên địa bàn quận Kiến An ( 6 suất- mỗi suất 300.000đ); trẻ em cơ nhỡ tại trường dạy nghề nhân đạo Đức Quyết – HuyệnVĩnh Bảo ( 1.000.000đ)

Tổ chức chương trình phải tiết kiệm, đảm bảo tình hình thực tế của nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

 13h00 đến 18h00, ngày 23 tháng 01  năm 2019

 1. Địa điểm:

Hội trường Trường tiểu học Nguyễn Du- Quận Kiến An, Hội trường Trường dạy nghề nhân đạo Đức Quyết- Huyện Vĩnh Bảo

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

BCH Đoàn trường phối hợp cùng quận đoàn Kiến An, trường dạy nghề nhân đạo Đức Quyết- Huyện Vĩnh Bảo để tặng quà cho các cháu.

BCH Đoàn Quận Kiến An, trường  Trường dạy nghề nhân đạo Đức Quyết tập hợp, lên danh sách các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, vượt khó học giỏi trong địa bàn.

 1. Hình thức

Trao tặng quà

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường           Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - BT Đoàn trường   Phó Trưởng ban
 • Đồng chí Cao Văn Dương – UV BTV                             Phó trưởng ban
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường, lớp 46 CLG tham gia với tư cách là ủy viên
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm liên hệ với Đoàn thanh niên các đơn vị để tổ chức;
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách liên hệ với BCH, BT lớp 46 CLG cùng tham gia tặng quà;
 • Đồng chí Phạm Thị Hiển – BT lớp 46 CLG phụ trách cùng với BCH mua và đóng gói quà tặng.
 • V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 15/01 đến 18/01 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 18/01 đến 20/01 hoàn thành công tác tổ chức (liên hệ địa điểm, danh sách các trẻ em, kịch bản chương trình);
 • Từ 21/01 đến 22/01 hoàn thành công tác mua và đóng gói quà tặng;
 • 13h00 ngày 23/01 tổ chức chương trình ( 13h00 xe chạy, mọi người có mặt tại trường CĐHHI số 498 Đà Nẵng- Đông Hải 1- Hải An- Hải Phòng trước 10’).

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019”, Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Đào Quang Thành – BT Đoàn trường- sđt: 083.997.9999 ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH, Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác