tổ chức tổ chức “ngày thứ 7 tình nguyện” trước khi về nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  185-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 4 tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức tổ chức “ngày thứ 7 tình nguyện” trước khi về nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

 

                      

Căn cứ kế hoạch số 184-KH/ĐTN ngày 8 tháng 1 năm 2019 của BCH đoàn trường về kế hoạch hoạt đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2018-2019.

BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

- Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của sinh viên đang học tập trong trường.

 1. Yêu cầu

- Việc tổ chức các hoạt động phối hợp phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

- Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN

 1. Nội dung

- Dọn vệ sinh tại trước cổng trường – số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

- Dọn vệ sinh tại khu vực Ký túc xá.

 1. Hình thức

Ra quân dọn vệ sinh

 1. Thành phần

Bí thư và Phó bí thư các chi đoàn (mỗi lớp đảm bảo tối thiểu 02 đồng chí tham dự).

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian:

½ ngày, 07h15’ ngày 25 tháng 1 năm 2019 (thứ 6)

2 .Địa điểm:

Trường CĐ HHI– số 498 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành – Bí thư đoàn trường-Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư – Phó Trưởng ban

Đ/c Cao Văn Dương- UV BTV Đoàn trường – Thành viên

 1. Phân công nhiệm vụ

-        Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách tập hợp và chỉ đạo 10 Sinh viên ở cổng trường lúc 7 h ;

-        Đồng chí Trần Phương Hà- UV BCH  tập hợp và quản lý 10 SV lao động ở khu vực ký túc xá;

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • 4/1 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 7/1 đến 18/1 tập hợp sinh viên tham gia;
 • 25/1 tham gia vệ sinh.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức “ngày thứ 7 tình nguyện” trước khi về nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

                                   

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã kỹ

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác