phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  187 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 18  tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019

--------------------

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2018-2019 của BCH Đoàn trường; Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Quận đoàn;

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại  trường được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

- Thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội với các đối tượng sinh viên khó khăn

 1. Yêu cầu

Tặng quà cho đối tượng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập;

Tặng 05 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

 13h00 đến 18h00, ngày 23 tháng 01  năm 2019

 1. Địa điểm:

Hội trường sở GTVT số 5 Cù Chính Lan

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

BCH Đoàn trường phối hợp cùng Thành đoàn tặng quà cho sinh viên nhà trường tại Hội trường sở GTVT số 5 Cù Chính Lan

BCH Đoàn trường CĐHHI tập hợp, lên danh sách các SVcó hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

 1. Hình thức

Trao tặng quà

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường           Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - BT Đoàn trường   Phó Trưởng ban
 • Đồng chí Cao Văn Dương – UV BTV     Phó trưởng ban
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là ủy viên
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị Thành đoàn và sở GTVT để tổ chức;
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách liên hệ với GVCN để triển khai;
 • V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 15/01 đến 18/01 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 18/01 đến 20/01 hoàn thành công tác tổ chức (liên hệ, lập danh sách SV);
 • Tập hợp và dẫn sv đi tham dự theo thời gian thực tế.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết 2019. Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Đào Quang Thành – BT Đoàn trường- sđt: 083.997.9999 ./.

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH, Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác