phối hợp với quận đoàn Hải An tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019” tại làng trẻ Hoa Phượng

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  188 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 18  tháng 1 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019” cấp quận

--------------------

 

Thực hiện thông báo số 83-TB/ĐTN ngày 14/1/2019 của BCH Đoàn quận Hải An về việc triệu tập lực lượng tham gia ngày hội “Xuân yêu thương” và khởi động năm thanh niên tình nguyện 2019

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-2019” cấp quận, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành, rèn luyện tư cách đạo đức, thực hiện tốt phong trào “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

 1. Yêu cầu

Tham gia dự chương trình do quận đoàn- thành đoàn tổ chức

Tổ chức chương trình phải tiết kiệm, đảm bảo tình hình thực tế của nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

 8h00 đến 9h00, ngày 20 tháng 01  năm 2019

 1. Địa điểm:

Sân khấu ngoài trời cung thanhnieen số 15 Lạch tray

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

10 sv tham dự chương trình các trò chơi dân gian;

10 sinh viên tham gia dự chương trình liên hoan nhóm nhạc;

01 cán bộ tham gia ban tổ chức hỗ trợ chụp ảnh.

 1. Hình thức

Tham dự chương trình

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường           Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - BT Đoàn trường   Phó Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Minh Duy – LT 46 CKM                   Phó trưởng ban
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường, lớp 46 CKM tham gia với tư cách là ủy viên
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm liên hệ với Đoàn thanh niên các đơn vị để tổ chức;
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách liên hệ với BCH, BT lớp 46 CKM cùng tham ;
 • Đồng chí Nguyễn Minh Duy – LT 46 CKM phụ trách cùng với BCH và lớp 46 CVM tham dự.
 • V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • 18/01 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 18/01 đến 20/01 hoàn thành công tác tổ chức (liên hệ địa điểm, danh sách các SV);
 • 8h00 ngày 20/01 tổ chức chương trình.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Tết yêu thương - 2019” cấp quận. Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đ/c Đào Quang Thành – BT Đoàn trường- sđt: 083.997.9999 ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH, Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác