tổ chức ra quân vệ sinh trong khuôn viên nhà trường trước khi về nghỉ Tết dương lịch

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  177 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 2  tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ra quân vệ sinh trong khuôn viên nhà trường trước khi về nghỉ Tết dương lịch

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên, học kỳ 1 năm học 2018-2019 về việc huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công, tham gia dọn vệ sinh làm xanh, sạch, đẹp môi trường xung quanh.

Đư­ợc sự đồng ý của Đảng uỷ, BGH nhà trư­ờng, BCH Đoàn tr­ường tổ chức ra quân “ngày thứ 7 tình nguyện”với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Là điều kiện tốt để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong công tác, học tập và các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội; khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với các vấn đề của xã hội.

 1. Yêu cầu: 

Các hoạt động được tổ chức trong nhà trường đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong các chi đoàn.

II. ĐỐI T­ƯỢNG, SỐ LƯỢNG:

 1. Đối tượng

ĐVTN là bí thư các chi đoàn đang học tập tại trư­ờng.

Các đoàn viên đang ở trong ký túc xá.

 1. Số lượng

20 đoàn viên

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

 1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 07h30’ ngày 28/12/2018.
 2. Địa điểm: Khu vực bồn cây phía nhà xe giáo viên, khu vực giảng đường và khu vực ký túc xá-Tr­ường Cao đẳng Hàng hải 1
 3. NỘI DUNG

 - Quét, thu gom rác đúng nơi quy định;

- Chỉnh trang, vệ sinh các bồn trồng cây;

- Bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cây cột điện trước cổng trường;

- Trồng cây xanh bảo vệ môi trường (trồng bên Cơ sở 2 – Đồng Hòa – Kiến An- HP)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.
 • Giao cho mỗi chi đoàn cử 02 sinh viên tham gia trong đó bắt buộc Bí thư hoặc P.Bí thư lớp tham gia.
 • Căn cứ danh sách BTC sẽ phân công nhiệm vuh và khu vực cụ thể theo nhóm.
 • V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 1/12 đến 2/12 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 9/12 đến 20/12 BCH tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên tham gia;
 • Ngày 25/12 BTV tập trung dụng cụ lao động (xe chở rác, xẻng, cuốc, liềm, găng tay…);
 • Ngày 28/12 tổ chức ra quân theo khu vực và theo nhóm.

 

Trên đây là kế hoạch ra quân “ngày thứ 7 tình nguyện”. Yêu cầu các đồng chí trong BCH đoàn thực hiện đúng tiến độ để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-   ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 |(đã ký )

Đào Quang Thành

 

 

 

Các tin khác