Kế hoạch Thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI

***

Số: 197-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

     Hải An, ngày 18 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện

Giai đoạn 2018 - 2022

------------------------

Căn cứ  kế hoạch số 162/KH-LN ngày 29/3/2019  giữa Thành đoàn - Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ  kế hoạch số 14-KH/ĐTN ngày 14/4/2019  của quận đoàn Hải An về việc thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018-2022;  

Ban Thường vụ đoàn trường ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh đang tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong các đơn vị liên kết đào tạo với nhà trường (sau đây gọi tắt là “học sinh”) giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất gồm: đạo đức, tay nghề, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về rèn luyện, học nghề; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

  1. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đến 100% học sinh đang học khối trung cấp tại các đơn vị liên kết đào tạo với nhà trường.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

  1. Nội dung

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” với nội dung rèn luyện cho học sinh  đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 3 mặt: rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề, rèn luyện thể lực.

  1. Giải pháp

 2.1. Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”

- Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” cho các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên các trường có đào tạo hệ trung cấp. Tập trung tuyên truyền tới nhóm học sinh chưa biết, chưa tham gia phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” để học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa của phong trào và những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện khi đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

- Đăng tải, sử dụng các sản phẩm tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” do Trung ương Đoàn ban hành (trailer, infographic) trên page face book Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I, trên website Đoanthanhnien@cdhh.edu.vn

- Tuyên truyền lồng ghép về phong trào thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp, câu lạc bộ, đội, nhóm; các diễn đàn, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động khác do nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức.

- Phối hợp với các đơn vị cấp trên để biểu dương  các gương học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

2.2. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh tham gia phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”

2.2.1. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức

- Xác định việc thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí hàng đầu trong rèn luyện, đánh giá, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Tổ chức cho học sinh học tập các chuyên đề về đức tính trung thực, trách nhiệm, cần cù, sáng tạo, tinh thần yêu lao động, tác phong công nghiệp và tinh thần kỷ luật. Phát hiện, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, những tấm gương học sinh đạt thành tích tốt trên các mặt rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; đa dạng các hoạt động trong và ngoài nhà trường nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống nhà trường và ngành nghề đang theo học.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, triển lãm, hội thi, hội diễn, giao lưu nhân chứng lịch sử, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và của đất nước. Cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biên giới, biển đảo, giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tích cực triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang mạng xã hội của mỗi đoàn viên thanh niên, của Đoàn trường, định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội tích cực, hiệu quả. Tổ chức các diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Ngày hội Thanh niên sống đẹp”, “Ngày hội đọc sách”. Kịp thời phát hiện, tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt, những hành động có ý nghĩa, những việc làm tử tế, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong cuộc sống. Lên án những hành vi lệch chuẩn, lối sống ích kỷ, thực dụng, thiếu khiêm tốn, thiếu cầu thị.

- Chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến các nội quy, quy chế của Nhà trường. Tổ chức “Ngày pháp luật”, các hội thi, hội diễn, các chương trình phát thanh, truyền hình, cung cấp cho học sinh các kiến thức về Luật lao động, việc làm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hôn nhân và gia đình, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ… Chú trọng tổ chức các diễn đàn, chương trình phổ biến về pháp luật nghề nghiệp để tăng cường kiến thức cho học sinh đối với ngành nghề đang theo học.

- Tạo môi trường, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng trong mỗi học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia thường xuyên các hoạt động tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội tại trường, ký túc xá và khu dân cư: triển khai chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, giữ gìn an toàn giao thông, tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai… Khuyến khích các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, ngành nghề được đào tạo để phát huy tối đa năng lực, sở trường của học sinh.

- Thường xuyên quan tâm, nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng cho học sinh. Đoàn Thanh niên tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với học sinh để học sinh có điều kiện trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, thông qua đó hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện và nâng cao tay nghề.

2.2.2. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện tay nghề

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, trang bị kiến thức nghề nghiệp cho học sinh thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, hội thi tìm hiểu kiến thức nghề nghiệp, tham quan mô hình thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, liên hệ thực tập, triển khai chương trình tập sự cho học sinh năm cuối.

- Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, các câu lạc bộ rèn luyện tay nghề, khuyến khích các mô hình, giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng học tập và kỹ năng nghề nghiệp. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, triển lãm giúp học sinh trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với những người thợ có tay nghề cao, những tấm gương học nghề thành đạt để học sinh có ý thức nỗ lực phấn đầu rèn luyện tay nghề.

- Chú trọng các hoạt động giáo dục, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh rèn luyện ngoại ngữ gắn với nghề nghiệp đặc thù, giúp học sinh nâng cao kiến thức hội nhập và tiếp cận các kỹ năng nghề nghiệp tiên tiến từ nước ngoài thông qua các chương trình trao đổi. Cung cấp thông tin về sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 và sự thích ứng của người lao động trong sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại.

- Định kỳ tổ chức “Ngày sáng tạo”, Hội thi “Sáng tạo trẻ”, Hội thi “Học sinh giỏi nghề”, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”… nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học; biểu dương, tôn vinh học sinh có thành tích cao tại cuộc thi, hội thi. Kịp thời hỗ trợ, kết nối các sản phẩm, sáng chế có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống và lao động sản xuất đến các nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức hành trình Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”, các sàn giao dịch việc làm, “Ngày hội việc làm”, kịp thời cung cấp cho học sinh các thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu của doanh nghiệp với các ngành nghề để học sinh xác định được khả năng đáp ứng của bản thân sau khi ra trường.

- Vận động các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội quan tâm, hỗ trợ để duy trì, phát triển các giải thưởng, quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt, học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, học sinh đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề các cấp.

2.2.3. Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện thể lực

- Tổ chức các giải thể thao, ngày hội học sinh khỏe, hội thao, đồng diễn thể dục, dân vũ, đi bộ đồng hành, chạy việt dã,… nhằm tạo môi trường, khuyến khích học sinh rèn luyện thể lực. Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của học sinh trong nhà trường. Vận động mỗi học sinh tham gia rèn luyện thường xuyên một môn thể thao.

- Tham mưu cho nhà trường xây dựng các sân chơi, thiết bị, dụng cụ thể thao cần thiết, phù hợp với năng lực, sở trường của học sinh và điều kiện cụ thể tại trường. Phối hợp với các trung tâm thể dục thể thao trên địa bàn tạo chính sách ưu đãi cho học sinh khi sử dụng cơ sở vật chất và tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

- Tổ chức các chương trình phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng cho học sinh; nâng cao ý thức của học sinh trong việc hạn chế sử dụng và phòng chống các tác hại do sử dụng bia, rượu, thuốc lá, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh. Trang bị kiến thức cho học sinh về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp gắn với ngành nghề theo học.

III. CÔNG TÁC XÉT CHỌN, TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN”

Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được xét, trao ở 4 cấp: cấp Trung ương; cấp Thành phố; cấp Quận, Đoàn trường tương đương cấp Quận và cấp Trường trực thuộc Quận (được quy định cụ thể tại Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” ban hành kèm theo Kế hoạch này).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ đoàn trường chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; công nhận học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường, giới thiệu những gương điển hình để tuyên dương cấp quận;

  • Hằng năm, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” tại đoàn cấp trường, giới thiệu các mô hình hoạt động tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn trong quá trình thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” nhằm nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào; giới thiệu gương các học sinh đạt danh hiệu cấp quận;
  • Đoàn phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường để học sinh tham gia phong trào.

- Xây dựng hướng dẫn cụ thể, triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện và xây dựng tiêu chí danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện phù hợp với đơn vị;

- Khuyến khích tổ chức bình chọn và tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường trong tuần 01, 02 tháng 5 hằng năm;

Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt giai đoạn 2018 - 2022. Khi cần thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng đoàn trường , điện thoại của đ/c Bí thư: 083.997.9999, email doanthanhnien@cdhh.edu.vn

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách thanh niên (để b/c);

- Quận đoàn Hải An ( để b/c);

- ĐTN các đơn vị liên kết (để ph.hợp );

- Các đồng chí trong BCH ( để biết);

- Lưu.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã kỹ 

 

Đào Quang Thành

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Các tin khác