tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  195 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 5 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 2 năm học 2018-2019 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập, hỗ trợ việc làm, lập thân, lập nghiệp.

Căn cứ Căn cứ cuộc làm việc với đại diện ban quản lý khu công nghiệp Đình Vũ ngày 4/4/2019 về việc tham dự Hội chợ việc làm năm 2019 được tổ chức tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham dự hội chợ việc làm năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ, tuyển chọn, tư vấn đào tạo nghề cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp;

 - Nhân rộng các loại hình tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm, tích cực tìm những giải pháp mới phù hợp với từng loại hình đào tạo, nhằm giúp sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

 1. Yêu cầu: 

- Tập trung hỗ trợ các thông tin về việc làm, thông tin tuyển dụng cho sinh viên k45 chuẩn bị thi tốt nghiệp; sinh viên đã ra trường;

 1. ĐỐI T­ƯỢNG:

 Các bạn sinh viên khóa 45; sv đã ra trường và lao động tự do;

Tuổi đời từ 18-40; không yêu cầu kinh nghiệm.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

 1. Thời gian:

8h-11h00’ ngày 18/4/2019

 1. Địa điểm:

Hội trường lớn và tuyển dụng trực tiếp tại Các ki ốt tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam- số 484 Lạch Tray- Hải Phòng.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 2. Nội dung
 3. Văn nghệ chào mừng
 4. Giới thiệu đại biểu
 5. Diễn văn khai mạc
 6. Đại diện ban quản lý khu công nghiệp phát biểu
 7. Tiếp xúc doanh nghiệp/ phỏng vấn (sv đã ra trường hoặc lao động tự do)
 8. Trao đổi các công việc cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc (sv năm cuối)
 9. Bế mạc

Hơn 50 doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Đình Vũ sẽ giới thiệu về công ty, tư vấn vị trí việc làm và tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng

 1. Hình thức

Phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng tuyển dụng

Yêu cầu chuẩn bị hồ sơ

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Các đ/c còn lại trong BCH là Uỷ viên

 1. Phân công nhiệm vụ
 • BTV Đoàn trường phụ trách liên hệ với đ/c Dương- BT trường ĐH Hàng hải VN, phát thông báo, tờ rơi
 • Giao cho đoàn thanh niên các đơn vị tuyên truyền;
 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 4/4đến 5/4 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 6/4 đến 12/4 BCH Đoàn trường phát tờ rơi, thông báo, tổng hợp danh sách Sinh viên, cựu sinh viên tham dự;
 • Ngày 18/4 tổ chức hội chợ tuyển dụng việc làm tại chỗ.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình ngày hội tuyển dụng việc làm cho sinh viên năm 2019.

                       

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác