phối hợp với TTHH&TM Bệnh viện Tiệp tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 1 năm 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  196  -KH/ĐTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  15 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với TTHH&TM Bệnh viện Tiệp tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 1 năm 2019

 

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện.

Căn cứ kế hoạch số 13/ KH-BCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2019 của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố về việc tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2019.

Đoàn thanh niên nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tiếp nhận máu, phát động ngày hiến máu tình nguyện lần 1 với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Là một trong những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cần được thực hiện thường xuyên và được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường.

- Nhằm góp phần nâng cao ý thức "Tình nguyện vì cộng đồng" của cán bộ viên chức, người lao động,  đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhà trường.

 1. Yêu cầu

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên của nhà trường tham gia.

II. MỤC TIÊU

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao công tác xã hội hóa hiến máu tình nguyện, đặc biệt là đối với sinh viên khóa 45, 46 trong nhà trường.

Tiếp nhận 40 đơn vị máu đạt chuẩn.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung
 2. Công tác tuyên truyền vận động:

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mít tinh, cổ động, treo băng rôn.

 1. Tổ chức hiến máu:

Căn cứ chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu năm 2019 của của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố. Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhà trường vận động khoảng 50 người tham gia.

 1. Hình thức

Phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Tiệp tổ chức tiếp nhận máu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

7h00 đến 10h30 ngày 16/5/2019 (thứ năm)

 1. Địa điểm

Hội trường A3

V. ĐỐI TƯỢNG, CÁC CHẾ ĐỘ

 1. Đối tượng:

             Học sinh, sinh viên khóa 45, 46 đang học tại nhà trường.

 2. Điều kiện:

           - Phải có sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch, da liễu và truyền nhiễm;

- Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khỏe và các điều kiện khác mà Trung tâm hiến máu đưa ra.

           - Phải ăn sáng trước khi hiến máu.

3. Chế độ:

Đối tượng tham gia hiến máu được hưởng các chế độ sau:

- Được xét nghiệm máu miễn phí.

- Đư­ợc khám, tư­ vấn sức khoẻ, kiểm tra các xét nghiệm máu miễn phí: nhóm máu, HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét.

- Được hỗ trợ: Chi phí đi lại là 50.000đ/người

                        Chi phí quà tặng là 200.000 đồng/người (Quy đổi bằng hiện vật).

- Được hỗ trợ bánh, sữa bồi dưỡng/người.

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (được ưu tiên sử dụng dịch vụ truyền máu miễn phí nếu có nhu cầu sử dụng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Chỉ tiêu

Dự kiến vận động khoảng 50 CBVC, SV khóa 45, 46 tham gia. Đảm bảo khoảng 40 đơn vị máu đạt chuẩn.

 1. Nhiệm vụ

Đ/c Kiên phụ trách đội SVTN vận chuyển bàn ghế ra khỏi hội trường vào chiều 15/5 và kê lại bàn ghế vào cuối ngày 16/5.

Đ/c Mạnh phụ trách sinh viên treo các poster, băng rôn

Đ/c Thành chịu trách nhiệm thiết kế, nội dung chương trình, liên hệ với TTHH&TM Bệnh viện Tiệp tổ chức. 

 1. Tiến độ thực hiện
 • Từ 12/4 đến 15/4 xây dựng kế hoạch; thống nhất chương trình với TTHH&TM Bệnh viện Việt Tiệp;
 • Ngày 15/4 đến 15/5 BCH Đoàn trường hoàn thành công tác tuyên truyền qua hình thức treo băng rôn, tuyên truyền đến các cán bộ lớp thông qua buổi họp giao ban với sinh viên định kỳ.
 • Từ 15/4 đến 15/5 Đoàn trường triển khai, vận động hiến máu;
 • Ngày 15/5 BCH đoàn trường hoàn thiện thiết kế phông, trang trí khánh tiết, kịch bản chương trình;
 • Ngày 15/5 BCH đoàn trường tổng hợp danh sách CBVC, học sinh, sinh viên đăng ký;
 • Sáng 16/5 tổ chức hiến máu trong hội trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần 1 năm 2019.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- BCH, Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Đ/c Kiên, Đ/c Mạnh (để thực hiện);

       - Lưu VP.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 đã ký

 

              Đào Quang Thành

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

* * *

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày      tháng 4 năm 2019

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

* * *

Số  103-KHLT/CĐ-ĐTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 3 tháng 11 năm 2015

         

 

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Kèm theo kế hoạch liên tịch số 196-KH/ ĐTN ngày 15 tháng 4 năm 2019

 

                                   

Stt

Nội dung chương trình

Thời gian

Người thực hiện

1.      

Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu

7h00 – 7h30

BTC

2.      

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h30

Đ/c Kiên

3.      

Khai mạc

7h35

Đ/c Thành

4.      

Phát động thực hiện hiến máu

7h40

Đ/c Thành

 

                                                                                BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

ĐƠN VỊ: ………………………….

* * *

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày ….. tháng …… năm 2019

 

DANH SÁCH CBVC, GV, SV

ĐĂNG KÝ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

KÝ TÊN

SỐ ĐT

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. CBVC, GV,  SV điền đầy đủ thông tin vào danh sách đăng ký hiến máu

2. Đoàn trường sẽ căn cứ vào số ĐT để liên hệ với cá nhân người hiến máu nếu tình trạng sức khỏe của người đó không đảm bảo. Mọi thông tin về sức khỏe sẽ được bảo mật

3. Người lập nộp bản gốc và phô tô giữ lại 01 bản

Người lập

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

……………………………………..

 

Các tin khác