phối hợp tham gia chương trình “Từ hiện tại đến tương lai” do Quận đoàn Hải An tổ chức

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số 193-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp tham gia chương trình “Từ hiện tại đến tương lai” do Quận đoàn Hải An tổ chức

                      

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 2 năm học 2018-2019 về phong trào “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên khóa 44 chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 6/201 9 và khóa 45 vào tháng 12/2019;

Căn cứ chương trình phối hợp với ĐTN Trường THPT HùngVương tổ chức cho học sinh khối 12; phối hợp với khu công nghiệp Đình Vũ;

BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG

 1. Mục đích

Tạo điều kiện cho sinh viên chuẩn bị ra trường có cơ hội tìm được việc làm phù hợp

Tăng cường mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và người lao động.

 1. Đối tượng

SV khóa 44, 45;

II. NỘI DUNG

 1. Văn nghệ chào mừng
 2. Giới thiệu đại biểu
 3. Tư vấn ôn thi, chọn trường cho học sinh lớp 12
 4. Chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp- nói không với bạo  lực học đường
 5. Lễ kết nạp đoàn viên
 6. Giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên
 7. Tiếp xúc doanh nghiệp
 8. Trao đổi các công việc cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc
 9. Bế mạc

Sinh viên sẽ tham gia phần tiếp xúc doanh nghiệp và trao đổi các vấn đề cần chuẩn bị để đi làm cũng như nắm bắt các vị trí, số lượng tuyển dụng.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian: từ 14h00’ đến 16h30’ ngày 26/3/2019
 2. Địa điểm:

Khai mạc ở Sân khấu ngoài trời

Tư vấn trực tiếp trong  Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường -Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường -Phó trưởng ban

Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.

2. Phân công nhiệm vụ

Đồng chí Đào Quang Thành phối hợp và tham gia tổ chức chương trình với Quận đoàn Hải An, trường THPT Hùng Vương;

Đồng chí Đào Quang Thành phụ trách liên hệ với Phòng TCHC xin mượn địa điểm, triệu tập các sv khóa 44, 45;

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách hỗ trợ Hội trường, điện lưới, bảo vệ coi xe, lao công dọn vệ sinh;

BCH Đoàn trường phụ trách đội TNTN tham gia hỗ trợ BTC;

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 13/3 đến 15/3 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 15/3 đến 22/3 đ/c Đào Quang Thành thống nhất với Quận đoàn Hải An, trường THPT Hùng Vương về địa điểm, chương trình phối hợp;
 • Từ 17/3 đến 22/3 đ/c Nguyễn Trung Kiên nghiên cứu và tổng hợp các sinh viên tham dự, tổng hợp các câu hỏi của sv danh cho nhà tuyển dụng
 • Ngày 26/3 tổ chức chương trình.

 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tham gia phối hợp tham gia chương trình “từ hiện tại đến tương lai” do Quận đoàn Hải An tổ chức.

                                   

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ THAM GIA TƯ VẤN

Kèm theo kế hoạch sô.193-KH/ĐTN ngày 15/3/2019

 

Stt

Tên công ty

Ngành nghề

Địa chỉ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHO VẬN VIỆT NAM

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Lô CN3.3D khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

2

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

 

Khu đất CN3.6 - CN4.1 Khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ LÂM

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 

Ngã 3 Đình Vũ, Khu công nghiệp Đình Vũ - Quận Hải An - Hải Phòng

4

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP NHƯA PHA LÊ

Sản xuất các thiết bị nhựa

Lô đất CN4.3, Khu kinh tế Đình Vũ, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

 

Các tin khác