Điểm cao

 

Mẹ: - Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm?
Tí: - Thưa mẹ, 9 ạ!
Mẹ: - Con giỏi lắm!
Tí: - Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!

(st)

 

 

 

 

Các tin khác