Mười điểm

 

- Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con?
- Trang: Hì hì! Lúc nào bố cũng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại.
- Bố: Trời!!?

(st)

 

 

 

 

Các tin khác