Kế hoạch phối hợp tham gia chương trình Ngày đoàn viên “ Tuổi trẻ sáng tạo” cấp thành phố

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số 160-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp tham gia chương trình Ngày đoàn viên “ Tuổi trẻ sáng tạo” cấp thành phố

                      

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 2 năm học 2017-2018 về phong trào “ Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/ĐTN ngày 14/3/2018 của Quận đoàn Hải An về việc tổ chức “ Ngày đoàn viên” cấp thành phố.

BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tạo sân chơi mới cho sinh viên trong nhà trường, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh nhà trường.

Tăng cường mối quan hệ, giao lưu với các đơn vị trường học, trên địa bàn thành phố;  Đoàn thanh niên các khối quận, huyện  trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 1. Yêu cầu

BCH Đoàn trường, BT các lớp tham gia (lực lượng nòng cốt)

Đoàn viên các khóa 44, 45

II. NỘI DUNG

 1. Ổn định tô chức, phát tờ rơi tuyên truyền luật ATGT
 2. Văn nghệ chào mừng
 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 4. Phát biểu của lãnh đạo Thành đoàn
 5. Tặng quà cho các em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn
 6. Tiểu phẩm tuyên truyền ATGT
 7. Tham quan các gian hàng trưng bày:
 8. Tổ chức cắt tóc miễn phí cho 100 hội viên, thanh niên
 9. II. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian: từ 7h00’ đến 10h00’ ngày 20/3/2018
 2. Địa điểm:

Sân khấu ngoài trời

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường -Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Đức Thuần-Phó trưởng phòng TCHC -Phó trưởng ban
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Đồng chí Đào Quang Thành phối hợp và tham gia tổ chức chương trình với Quận đoàn Hải An; Thành Đoàn Hải Phòng;
 • Đồng chí Đào Quang Thành phụ trách liên hệ với Phòng CTHSSV để thống nhất danh sách sinh viên nghèo, học giỏi để nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ”;
 • Đồng chí Nguyễn Đức Thuần phụ trách hỗ trợ Hội trường, điện lưới, bảo vệ coi xe, lao công dọn vệ sinh.
 • BCH Đoàn trường phụ trách đội TNTN tham gia hỗ trợ BTC, tham gia các hoạt động lớn
 • IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 14/3 đến 15/3 xây dựng kế hoạch;
 • 15/3 đ/c Đào Quang Thành thống nhất với Quận đoàn Hải An về địa điểm bố trí sân khấu, vị trí chơi trò chơi, chương trình phối hợp;
 • Từ 17/3 đến 19/3 đ/c Nguyễn Đức Thuần nghiên cứu và bố trí cấp điện cho sân khấu ngoài trời, bảo vệ coi xe, lao công dọn vệ sinh. Chiều 19/3 dựng sân khấu và khung nhà bạt các gian hàng.
 • Ngày 20/3 tổ chức chương trình.

 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tham gia chương trình Ngày đoàn viên “ Tuổi trẻ sáng tạo” cấp thành phố.

Kính mong Ban giám hiệu xem xét, phê duyệt

                                   

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

Đào Quang Thành

 

 

 

Các tin khác