Tổ chức giải bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

BCH ĐOÀN TRƯỜNG-BCH CÔNG ĐOÀN

* * *

Số  172  -KHLT/ĐTN-CĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày  8 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng đá học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I năm 2018
 
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:      
  1. Mục đích:
- Thiết thực chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018);
- Tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, sinh viên đang học tập trong  nhà trường.
- Tăng cường công tác giao lưu cho học sinh, sinh viên các khóa 44, 45, 46.
  1. Yêu cầu:
- Khối sinh viên đá riêng 1 giải với đối tượng là sinh viên đang theo học trong nhà trường;
- Khối trung cấp đá riêng 1 giải với đối tượng là học sinh đang học tập tại nhà trường;
- Các đội thi đấu phải có Ban huấn luyện, thẻ học sinh, sinh viên, trang phục thi đấu và danh sách ảnh có xác nhận của Bí thư Đoàn hoặc GV quản lý.
 II. HÌNH THỨC, TÊN GIẢI ĐẤU, THÀNH PHẦN THAM DỰ:
  1. Hình thức thi đấu
- Chia bảng và đá loại trực tiếp ( trong đó học sinh khối trung cấp đá riêng, sinh viên cao đắng đá riêng);
- Tính điểm (1 trận thắng 3đ, hòa 1đ, thua 0đ). Nếu các đội có số điểm bằng nhau thì sẽ đá penalty;
- Sơ đồ thi đấu theo phụ lục đính kèm.
  1. Tên giải đấu
GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I NĂM 2018
  1. Thành phần tham dự
3.1 Đối với khối học sinh trung cấp
06 lớp ( có danh sách kèm theo) đá 6 trận
3.2 Đối với khối sinh viên cao đẳng
10 lớp (có danh sách kèm theo) đá 10 trận
  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
1. Thời gian:
Đăng ký từ 14h00’ ngày 12/11 đến 14h00’ ngày 16/11.
Bốc thăm lúc 17h00’ ngày 16/11/2018
Lịch thi đấu sẽ thông báo sau khi bốc thăm vào ngày 16/11/2018
Khai mạc 16h30’ ngày 19/11/2018
2. Địa điểm:
Sân cỏ nhân tạo Trường CĐHHI- Số 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
IV. LUẬT THI ĐẤU:
Thi đấu theo luật thi đấu bóng đá 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành và có sự điều chỉnh phù hợp với quy mô và đối tượng tham dự.
Một trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 25’, nghỉ giải lao giữa giờ là 10’.
V. TỔ CHỨC THỰC HIÊN
  1. Thành lập Ban tổ chức
STT
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
CHỨC DANH
GHI CHÚ
1
Đ/c Đào Quang Thành
Phòng CTHSSV
Trưởng ban
Phụ trách chung, thư ký tổng hợp
2
Đ/c Nguyễn Trung Kiên
Tổ Ngoại ngữ
Phó ban
Giám sát 1
3
Đ/c Ngô Thế Mạnh
Khoa Cơ khí
Uỷ viên
PT chuyên môn
4
Đ/c Vũ Đức Anh
Khoa Cơ khí
Uỷ viên
PT chuyên môn
5
Đ/c Bùi Quang Thụ
Tổ giáo dục thể chất
Uỷ viên
PT chuyên môn
6
Đ/c Nguyễn Đăng Đông
Phòng TC-HC
Uỷ viên
PT chuyên môn
7
Bs Nguyễn  Hồng Điệp
Phòng TC-HC
Uỷ viên
Phục vụ y tế
8
Đ/c Hoàng Văn Chiến
Khoa ĐKTB
Uỷ viên
PT chuyên môn
9
đ/c Nguyễn Quang Huy
Tổ Tin học
Uỷ viên
Giám sát 2
  1. Phân công nhiệm vụ
          - Đồng chí Đào QuangThành lên kế hoạch và tập trung lực lượng tham dự giải theo đúng kế hoạch; phân công các thành viên trong BTC thực hiện nhiệm vụ
- Đồng chí Đào Quang Thành xin xe hỗ trợ chở đội bóng, dự trù kinh phí tổ chức;
- Đồng chí Nguyễn Đăng Đông, Bùi Quang Thụ phụ trách điều hành công tác trọng tài ; bố trí các trọng tài biên từng trận ;
          - Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách in băng rôn, treo tại sân bóng, giám sát và điều hành các đội tham dự.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- 7/11-8/11 lập kế hoạch, trình và xin ý kiến chỉ đạo của Nhà trường;
- 9/11 họp triển khai kế hoạch ;
- 12/11 ÷ 16/11 đăng kí thi đấu, danh sách ảnh vận động viên;
- 17h00 ngày 16/11  họp Ban tổ chức và trưởng đoàn, đội trưởng các đội để tổng kết công tác chuẩn bị, bốc thăm thi đấu và làm lịch thi đấu chính thức;
- Khai mạc : 16h30’ ngày 19/11/2018
VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 
GIẢI KHỐI CAO ĐẲNG
GIẢI KHỐI TRUNG CẤP
Stt
Giải thưởng
Số giải
Trị giá/giải
Giải thưởng
Số giải
Trị giá /giải
1
Giải nhất
01
800.000 đ
Giải nhất
01
800.000 đ
2
Giải nhì
01
600.000 đ
Giải nhì
01
600.000 đ
3
Giải ba
02
400.000 đ
Giải ba
02
400.000 đ
 
Tổng cộng
2.200.000 đ
Tổng cộng
2.200.000 đ
 

ĐẢNG ỦY, BGH

 

(đã ký) 

 

 

Đinh Gia Vinh

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

  

 (đã ký)

 

              Đào Quang Thành

 

 

 

Các tin khác