Kế hoạch tổ chức giải bóng đá giao hữu học viên và sinh viên

              QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số: 166  /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày   11   tháng 4 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:      
  2. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Trường (04/5/1972 – 04/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng 15 năm ngày thành lập quận Hải An.  

- Tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, tạo nếp sinh hoạt, rèn luyện thể dục thể thao lâu dài và liên tục trong  học viên, sinh viên nhằm tăng cường sức khỏe, đảm bảo tốt việc học của sinh viên, học viên đang theo học trong nhà trường.

  1. Yêu cầu:

- Học viên của 02 trung tâm PTNLHH&XKLĐ cùng TT BDNVHH tham gia 01 đội (gồm 14 người).

- Khối sinh viên tham gia 01 đội(gồm 14 người).

- Các đội thi đấu phải có Ban huấn luyện, thẻ sinh viên, trang phục thi đấu.

  1. HÌNH THỨC THI ĐẤU:

Đá loại trực tiếp

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:

1.     Thời gian:

Từ 08h00’ ngày 4/5/2018

  1. Địa điểm:

Sân cỏ nhân tạo của nhà trường

  1. LUẬT THI ĐẤU:

Thi đấu theo luật thi đấu bóng đá 7 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành và có sự điều chỉnh phù hợp với quy mô và đối tượng tham dự.

Một trận gồm 2 hiệp, nghỉ giải lao giữa giờ là 10’.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIÊN
  2. Thành lập Ban tổ chức

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

Ghi chú

1

Đ/c Đào Quang Thành

Phòng CTHSSV

Trưởng ban

PT tổ chức

2

Đ/c Nguyễn Đức Thuần

Phòng TCHC

Phó ban

PT sân bãi

3

Đ/c Bùi Quang Thụ

TTPTNLHH&XKLĐ

Phó ban

PT chuyên môn

4

Đ/c Nguyễn Đăng Đông

Phòng TC-HC

Uỷ viên

PT chuyên môn

5

Đ/c Tô Thị Dung

TTPTNLHH&XKLĐ

Uỷ viên

PT chuyên môn

6

Bs Nguyễn T  Hồng Điệp

Phòng TC-HC

Uỷ viên

Phục vụ y tế

7

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

Tổ Ngoại ngữ

Uỷ viên

Phục vụ hậu cần

8

Đ/c Nguyễn Thành Dương

Phòng TC-HC

Uỷ viên

Phụ trách truyền thông

  1. Phân công nhiệm vụ

          - Đồng chí Bùi Quang Thụ, Tô Thị Dung tập trung lực lượng của 02 trung tâm tham dự giải theo đúng kế hoạch;

          - Đồng chí Đào Quang Thành, Nguyễn Trung Kiên tập trung đội bóng khối sinh viên tham dự giải theo đúng kế hoạch.

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 11/4-18/4 lập kế hoạch, trình và xin ý kiến chỉ đạo của Nhà trường;

- 19/4 họp triển khai kế hoạch ;

- 19/4 ÷ 24/4 đăng kí thi đấu và danh sách vận động viên;

- 17h00 ngày 24/4 họp Ban tổ chức và trưởng đoàn, đội trưởng các đội để tổng kết công tác chuẩn bị, thông báo, quán triệt điều lệ thi đấu;

- Khai mạc : 8h00 ngày 4/5/2018

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải nhất : 1.500.000 đ

01 giải nhì :   1.000.000 đ

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa học viên và sinh viên đang học tập trong nhà trường chào mừng 46 năm ngày thành lập trường CĐ Hàng hải I

Yêu cầu các đồng chí trong BTC, BCH Đoàn trường thực hiện để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.                       

 

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác