Kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019.

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  167-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức tổng kết năm học 2017-2018

& phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019.

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018 về việc tổng kết công tác đoàn  năm học 2017-2018.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn  năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích

Đánh giá việc triển khai thực hiện chủ đề năm học 2017-2018, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ( đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và kinh nghiệm trên từng mặt công tác)

 1. Yêu cầu

Triển khai tới BCH đoàn các lớp.

Công tác tổ chức đơn giản, hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 2. Nội dung thực hiện
 • Tình hình học sinh và sinh viên với những yếu tố tác động qua công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng.
 • Phong trào “xung kích phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 • Phương hướng hoạt động học kỳ 1 năm học 2018-2019.
 • Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)
 1. Hình thức

Hội nghị sơ kết

 • THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian

14h00 ngày 15 tháng 8 năm 2018

 1. Địa điểm

Hội trường A3

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

 1. Phân công nhiệm vụ

-        Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng  phụ trách tổng hợp báo hoạt động ;

-        BTV phụ trách triệu tập các Bí thư, Phó bí thư tới dự, mời các đại biểu;

-        Đ/c Cao Văn Dương phụ trách trình chiếu trong hội nghị.

-        Đồng chí Trần Phương Hà phụ trách điều hành chương trình.

 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 25/6đến 28/6 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 9/7 đến 13/8 BTV triệu tập học sinh, sinh viên tham gia;
 • Từ 5/8 đến 11/8 BTV hoàn thiện trang trí khánh tiết, báo cáo, kế hoạch hoạt động học kỳ 1 năm học 2018-2019;
 • 14h00 ngày 15/8 tổ chức hội nghị.

         

          Trên đây là kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 1 năm học 2018-2019. Đề nghị các đồng chí trong BCH triển khai để buổi lễ đạt kết quả tốt.

                  

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-   Các đ/c UVBCH (để th.hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  28 tháng 6 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA BUỔI LỄ TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

Stt

Nội dung chương trình

Thời gian

Người thực hiện

1.      

Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu

13h45 – 14h00

BTC

2.      

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

14h00-14h05

Đ/c Hà

3.      

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018

14h05-14h20

Đ/c Kiên

4.      

Báo cáo phương hướng hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

14h20-14h30

Đ/c Thành

5.      

Phát biểu của Quận đoàn.

14h30-14h35

Đại diện Quận Đoàn

6.      

Phát biểu của lãnh đạo Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường

14h35-14h40

Đại diện ĐU, BGH

7.      

Tổng kết bế mạc.

14h40-14h45

Đ/c Thành

 

                                     BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Các tin khác