Đoàn viên, thanh niên trường CĐHHI tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 được phối hợp tổ chức bởi Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame.

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn kỳ 2 năm học 2014-2015 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập, Đoàn thanh niên nhà trường đã phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa, tổ Tin học triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 dưới hình thức thi trực tuyến trên thư viện điện tử từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 4. Kết quả sau 1 tuần triển khai đã thu hút khoảng 350 đoàn viên tham gia.

 

Đây là Hội thi đầu tiên trong lĩnh vực các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng hình thức thi trực tuyến trên Internet đối với Bảng thi cá nhân của thí sinh. Với giao diện trẻ trung, lôi cuốn người chơi ngoài các câu hỏi kiến thức liên quan đến các môn học thêm vào đó có nhiều câu liên quan tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

 

Hội thi nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

 

 

Với ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, hình thức thi trắc nghiệm và hình thức sân khấu hóa với nhiều nội dung sinh động, thử thách sức sáng tạo và trí thông minh. Hi vọng đây sẽ là một Hội thi hấp dẫn, một sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên trong việc tìm hiểu, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, học tập và đời sống. 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác