Kế hoạch tổ chức ra quân vệ sinh bảo vệ môi trường

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  119-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức ra quân vệ sinh bảo vệ môi trường

 

                      

     Căn cứ kế hoạch số 112-KH/ĐTN ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Đoàn trường về việc tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” chào mừng 44 năm ngày thành lập trường 4/5/1972 – 4/5/2016.

     BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên chào mừng 44 năm ngày thành lập trường (4/5/1972 – 4/5/2016), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhà trường góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

  1. Yêu cầu

- Việc tổ chức các hoạt động phối hợp phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

- Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung

Dọn vệ sinh môi trường, bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt trên tuyến đường Đà Nẵng khu vực từ trường Cao đẳng Hàng hải I đến khu vực Đường Vòng Vạn Mỹ.

  1. Hình thức

Ra quân dọn vệ sinh.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian:

½ ngày, 15h00’ ngày 29 tháng 4 năm 2016 (Thứ sáu)

      2 .Địa điểm:

Đường Đã Nẵng (khu vực từ trường Cao đẳng Hàng hải I đến khu vực Đường Vòng Vạn Mỹ)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Việt Hưng - UV BCH Đoàn trường – Thành viên

Đ/c Trần Khánh Hà- UV BCH Đoàn trường – Thành viên

  1. Phân công nhiệm vụ

-        Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách tập hợp và chỉ đạo Sinh viên lúc 14h30’;

-        Đồng chí Nguyễn Việt Hưng tập hợp và quản lý 10 SV khoa ĐKTB có mặt ở trường lúc 14h30’; Bàn giao SV và nhận dụng cụ từ đ/c Kiên lúc 14h40’.

-        Đồng chí Trần Khánh Hà tập hợp và quản lý 10 sinh viên các khoa còn lại và có mặt ở trường lúc 14h30’; Bàn giao SV và nhận dụng cụ từ đ/c Kiên lúc 14h40’.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • 20/4 đến 22/4 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 24/4 đến 27/4 tập hợp sinh viên tham gia, dụng cụ lao động;
  • 15h00’ ngày 29/4 tham gia dọn vệ sinh.

 

     Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” chào mừng 44 năm ngày thành lập trường 4/5/1972 – 4/5/2016 và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

                                   

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Đ/c Kiên, Hưng, Hà (để th. Hiện);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác