Kế hoạch tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3”

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  116 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 29  tháng 2 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3”

 

     Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2015-2016 của Đoàn trường.

     Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3”, cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Hoạt động thiết thực chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Tạo sân chơi bổ ích, phát huy khả  năng sáng tạo cho Sinh viên nữ , thu hút đông đảo sinh viên tham gia vào các hoạt động của Đoàn trường.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, học hỏi của các bạn Đoàn viên.

  1. Yêu cầu

- Các sản phẩm trưng bày phải đúng chủ đề: “Người phụ nữ Việt Nam”

- Phải có ‎ý tưởng sáng tạo và mới lạ.

- Phải có tinh thần đoàn kết trong đội và không gây ảnh hưởng đến các đội khác.

- Tổ chức chặt chẽ, chu đáo, tiết kiệm mà chất lượng, đạt hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Sinh viên nữ đang học trong nhà trường

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

  1. Nội dung thi:

Thi cắm hoa với chủ đề: “Người phụ nữ Việt Nam”

  1. Hình thức:

- Mỗi chi đoàn cử đại diện 03 đoàn viên tham gia thi cắm hoa.

- Sản phẩm dự thi phải có bảng ghi tên sản phẩm, tên tác giả.

- Sản phẩm dự thi phải có bài thuyết trình đảm bảo đúng yêu cầu, đúng nội dung, trong thời gian 3 phút.

- Quy định về hoa: hoa chủ đạo là hoa hồng, ngoài ra có thể sử dụng thêm các vật liệu trang trí khác.

- Sản phẩm sẽ được Ban giám khảo chấm tại chỗ sau khi các đội thực hiện xong trong thời gian qui định 60 phút.

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI

- Sản phẩm dự thi là 1 sản phẩm với chủ đề “Người phụ nữ Việt Nam”

- Nguyên liệu không được cắt tỉa trước. Vật dụng cần thiết cho việc cắm hoa phải được chuẩn bị sẵn.

- Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm do chính tác giả làm, không chấp nhận những trường hợp sản phẩm trưng bày bán ở thị trường.

- Sản phẩm dự thi phải có bảng ghi tên sản phẩm, tên tác giả.

- Sản phẩm dự thi phải có bài thuyết trình đảm bảo đúng yêu cầu, đúng nội dung.

- Sản phẩm sẽ được Ban giám khảo chấm tại chổ sau khi các đội thực hiện xong trong thời gian qui định 60 phút.

- Mỗi đội  được cấp 1 khu vực thi theo sự bốc thăm, có quyền tự lựa chọn hình thức cắm của đội, khuyến khích, tiết kiệm nguyên liệu, phù hợp với tình hình thực tế.
- Sau khi hoàn thành sản phẩm khu vực thi đấu phải sạch sẽ, gọn gàng, theo đúng qui định vệ sinh của BTC.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

  1. Thời gian

- Ngày 04/03/2016 nộp danh sách dự thi cắm hoa về Văn phòng Đoàn trường.

- Buổi chiều ngày 08 tháng 3 năm 2016 tổ chức thi cắm hoa.

+ 13h30’: Khai mạc Hội thi.

+ 13h35’: Thi cắm hoa (60’)

+ 14h35’ đến 15h00’: Thi thuyết trình về sản phẩm của mình.

  1. Địa điểm

- Hội trường A3 (Theo sơ đồ phân công của Ban tổ chức).

VI. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHẤM

- Hình thức chấm kết hợp giữa cắm hoa và phần thuyết minh của mỗi đội.

+ Chấm nguyên vật liệu (tươi, đẹp,…).

+ Chấm thao tác (sự khéo léo).

+ Chấm mỹ thuật.

+ Chấm tên “Chủ đề” (ý nghĩa của “Chủ đề”).

+ Điểm thuyết trình.           

+ Chấm ý thức chấp hành thể lệ cuộc thi.
 - Nếu đội nào quá thời gian hay vệ sinh không đúng với qui định của BTC sẽ bị trừ điểm.
 - Ban giám khảo sẽ sử dụng phiếu để chấm điểm để đánh giá và ban thư ký tổng hợp kết quả.

Chú ý: - Đoàn trường hỗ trợ 200.000 đồng/đội

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải nhất:                          300.000 đồng/giải

- 01 giải nhì:                            200.000 đồng/giải;

- 01 giải ba:                             100.000 đồng/giải;

     Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế Phụ Nữ 8/3”. Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các chi đoàn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.
                                                                                                              

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 (đã ký)

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác