tổ chức chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - 2016”

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  123-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với các trường THPT trên địa bàn quận Hải An tổ chức chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - 2016”

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2015-2016 của BCH Đoàn trường;

Kế hoạch số 128-KH/Đ-H ngày 29/4/2016 của Quận đoàn Hải An về tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng;

 Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai tổ chức chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016);

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, cổ vũ tinh thần sống đẹp, nhân ái, nghĩa tình , thực hiện tốt phong trào “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

 1. Yêu cầu

- Tặng quà cho đối tượng là thương bệnh binh, bệnh nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong Quận Hải An.

- Tổ chức chương trình phải tiết kiệm, đảm bảo tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

BCH Đoàn trường phối hợp cùng Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn, THPT Hải An, THPT Phan Chu Trinh, TTGDTX quận Hải An  tặng 06 suất quà (Trị giá 300.000 đ/suất);

 1. Hình thức

Đoàn thanh niên các phường tập hợp, lên danh sách các thương bệnh binh, bệnh nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong địa bàn và dẫn đoàn các trường đi thăm và tặng quà.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian:

½ ngày, 7h30’ ngày 15 tháng 5 năm 2016

      2 .Địa điểm:

Các phường trên địa bàn quận Hải An

IV . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường       Trưởng ban
 • Đồng chí Trần Khánh Hà  - UVBCH Đoàn trường        Phó trưởng ban
 • Các đồng chí trong BCH Đoàn trường còn lại tham gia với tư cách là ủy viên
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm liên hệ với Đoàn thanh niên các trường THPT trên địa bàn quận để thành lập đoàn thăm hỏi; liên hệ với các Đoàn phường để thống nhất cách thức trao tặng.
 • Đồng chí Trần Khánh Hà phụ trách liên hệ với các đ/c trong BCH Đoàn trường cùng tham gia tặng quà;

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 9/5 đến 10/5 xây dựng kế hoạch;

- Từ 10/5 đến 13/5 hoàn thành công tác tổ chức (liên hệ các trường, các phường, thống nhất kịch bản chương trình);

- 7h00 ngày 15/5 tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà.

      Trên đây là kế hoạch phối hợp với các trường THPT trên địa bàn quận Hải An tổ chức chương trình “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - 2016”, Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch./.

                        

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Đ/c  Hà (để th. hiện);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác