Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”

    Sáng ngày 22/1/2013 Đội sinh viên tình nguyện nhà trường đã ra quân thực hiện hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm; vận động người dân khu vực cổng trường không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

     Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác Học sinh, sinh viên triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” . Nội dung của công việc này là tuyên truyền cho học sinh về ATGT; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; vận động học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT và thực hiện tốt văn hóa giao thông; thành lập tổ, nhóm xung kích đứng hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm trong nhà trường.

     Công trình “Cổng trường an toàn giao thông” của Đoàn trưỡng định kỳ hàng quý sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về các quy định của pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông

Các tin khác