Đoàn trường tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tháng cuối năm

      Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn kỳ 1, năm học 2012-2013 về việc ra quân dọn vệ sinh khu vực trường học. Sáng ngày 27/12, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn khu vực trong nhà trường.

      Trong đợt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Ban Thường vụ  Đoàn trường đã chỉ đạo 05 Liên chi Đoàn tổ chức ra quân vệ sinh khu vực ký túc xá, khu vực giảng đường, khu vực phòng ban, phát quang cây bụi ven sân bóng.

      Buổi ra quân là hành động thiết thực lập thành tích hưởng ứng tháng cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017.

      Hoạt động nhằm giúp học sinh, sinh viên có ý thức tích cực, tự giác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trường học, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thái độ hành vi bảo vệ, xây dựng và giữ gìn cảnh quan đô thị của tuổi trẻ trường Cao đẳng Hàng hải I nói riêng và thanh niên toàn quận Hải An nói chung.

      Sau đây là một vài hình ảnh

Các tin khác