Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Trình độ

 

Ghi chú

 

Nam

Nữ

VH

CM

 

 

1.   

Đào Quang Thành

1982

 

Phòng CTHSSV

12/12

Th. Sỹ

 X

 BT Đoàn

2.   

Vũ Đức Anh

1996

 

Khoa Cơ khí

12/12

Kỹ sư

 

 

3.   

Bùi Công Bảo

1993

 

Khoa KT

12/12

Cử nhân

 

 P BT Đoàn

4.   

Hoàng Văn Chiến

1993

 

Khoa ĐKTB

12/12

Kỹ sư

 

 P BT Đoàn

5.   

Phạm Thị Dung

 

1988

Khoa Điện- Điện tử

12/12

Th. Sỹ

 

 

6.   

Lại Thu Hòa

 

1992

Phòng BĐCLĐT

12/12

Kỹ sư

 

 

7.   

Ngô Thế Mạnh

1996

 

Khoa Cơ khí

12/12

Kỹ sư

 

 UV BTV

8.   

Trần Hưng Thịnh

1999

 

46 CĐK

12/12

 

 

 

9.   

Nguyễn Minh Duy

1993

 

46 CKM

12/12

 

 

 UV BTV

10.  

Phạm Thị Hiển

 

1999

46 CLG

12/12

 

 

 

11.  

Đỗ Thị Phương Nga

 

2000

46 CTH

12/12

 

 

 

12.  

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

2000

46 CKT

12/12

 

 

 

13.  

Bùi Thị Khánh Linh

 

2000

46 CĐC

12/12

 

 

 

14.  

Tạ Duy Anh

2000

 

46 CTĐ

12/12

 

 

 

15.  

Đỗ Trọng Hào

2000

 

46 CCO

12/12

 

 

 

Các tin khác