DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG CĐHHI LẦN THỨ XIII. NHIỆM KỲ 2002-2005

 STT 

Chức vụ

Nam Nữ

 Ghi chú

01

Bí thư

Vũ Thị Hải Vân

 

 

02

Phó Bí thư

Nguyễn Văn nam

   

 03

Phó Bí thư

 

Trịnh Thị Bạch Tuyết

 

Các tin khác