DANH SÁCH BCH ĐOÀNTRƯỜNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2017-2019

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XIX (nhiệm kỳ 2017 – 2019)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Dân tộc

Trình độ

 

Ngày vào Đoàn

 

Ngày vào Đảng

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ Đảng

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1

Đào Quang Thành

1982

 

Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng

Kinh

Th.S;

 

SC

26/3/96

24/7/12

BT Đoàn trường

 

BT

2

Nguyễn Trung Kiên

1983

 

Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình

Kinh

Th.S;

 

SC

26/3/98

28/8/03

P. BT Đoàn trường

Chi ủy viên chi bộ ĐKTB

P BT

3

Cao Văn Dương

1983

 

TT Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Kinh

Th.S;

 

SC

26/3/98

10/4/13

PP KH-VT

Chi ủy viên chi bộ Tổng hợp

UV BTV

4

Mai Thị Len

 

1989

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

Kinh

Th.S;

 

SC

26/3/00

 

GV Khoa KT

 

 

5

Trần Phương Hà

 

1989

Trực Ninh, Nam Định

Kinh

Th.S;

 

SC

26/3/98

 

GV Tổ NN

 

 

6

Đoàn Phương Thảo

 

1998

Văn Phong - Cát Hải - Hải Phòng

Kinh

Cử nhân

 

26/3/14

 

SV lớp 44 CKT

 

 

7

Ngô Tuấn Đạt

1997

 

Thái Sơn-An Lão- Hải Phòng

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 43 CVM

 

 

8

Trần Công Hưng

1997

 

Quỳnh Hội - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 44 CĐK

 

 

9

Phan Đăng Mạnh

1998

 

Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/14

 

SV lớp 44 CVM

 

 

10

Nguyễn Hồng Quân

1996

 

Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 44 CTĐ

 

 

11

Vũ Đình Chiến

1997

 

Minh Phượng - Phù Cừ - Hưng Yên

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 43 CSM

 

 

12

Lê Tuấn Dương

1997

 

Đông Khê - Ngô Quyền - Hải Phòng

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 43 CKV

 

 

13

Trần Quang Khuyến

1996

 

Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng

Kinh

Kỹ sư

 

26/3/13

 

SV lớp 44 CĐT

 

 

Các tin khác