DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2007-2010

 STT 

Chức vụ

Nam Nữ

 Ghi chú

01

Bí thư

Nguyễn Văn Nam

 

 

 02

Phó Bí thư

Lê Ngọc Thông

 

 

Các tin khác