NHÂN SỰ BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐHH I KHÓA XVIII (kiện toàn từ tháng 3-2016)

  STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

1

Đào Quang Thành

Bí thư đoàn trường

Phòng CTHSSV

0123.997.9999

2

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư đoàn trường

Phụ trách LCĐ khoa KT-Tin học

Tổ Ngoại ngữ

0914.556.183

3

Trần Văn Lâm

UVBTV

Bí thư LCĐ Khoa ĐKTB-MKT

Khoa ĐKTB

0943.6789.29

4

Cao Văn Dương

UVBCH

 

Phòng KHVT

0934.216.369

5

Vũ Đức Dũng

UV BCH

43 CTH

0941.112.395

6

Trần Khánh Hà

UV BCH

41 CKT2

012.333.555.26

7

Bùi Đức Khôi UV BCH 43 CĐNM 0902.049.472

8

Vũ Đình Chiến UV BCH 43 CSM 0121.323.5911

9

Lê Tuấn Dương UV BCH 43 CKV 0946.245.955

10

Lê Thanh Cường UV BCH 43 CVM 0166.343.2433

11

Nguyễn Viết Hưng UV BCH 43 CĐK 0989.585.405

 

Các tin khác