NHÂN SỰ BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐHH I KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2012-2014

BCH Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải 1 được Đại hội khóa XVII bầu ra với 15 đồng chí có tên dưới đây:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đào Quang Thành

Bí thư

2

Trần Thu Thủy

Phó Bí thư

Bí thư chi đoàn Tổ Kinh tế-Kế toán

3

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư

Bí thư chi đoàn khối Tổng hợp

4

Trần Văn Lâm

UVBTV

Bí thư chi đoàn Khoa ĐKTB

5

Mai Tiến Lên

UVBTV

Bí thư chi đoàn Khoa Cơ điện

6

Bùi Thanh Tùng

UVBCH

Bí thư chi đoàn Khoa MKT

7

Nguyễn Quang Huy

UVBCH

Bí thư chi đoàn Tổ Tin học

8

Phạm Thị Hồng Nhung

UVBCH

Thủ quỹ

9

Phạm Văn Đạt

UVBCH

10

Trần Thị Lan Hương

UVBCH

11

Vũ Mạnh Đạt

UVBCH

12

Trần Thùy Dương

UVBCH

13

Phạm Văn Phường

UVBCH

14

Lưu Việt Anh

UVBCH

15

Bùi Văn Hùng

UVBCH

 

Các tin khác