DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2010-2012

 STT 

Chức vụ

Nam Nữ

 Ghi chú

01

Bí thư

Trần Xuân Biển

 

 

 02

Phó Bí thư

Đào Quang Thành

 

 

 03

Phó Bí thư

 

Trần Thị Lan Hương

 

Các tin khác