DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG CĐHHI LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2005-2007

 STT 

Chức vụ

Nam Nữ

 Ghi chú

01

Bí thư

Nguyễn Văn Nam

 

 

 02

Phó Bí thư

 

 Tô Thị Dung

 

Các tin khác