Lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học năm 2017

         Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016 – 2017 và nhiệm vụ Khoa học - năm 2017; thực hiện Kế hoạch liên tịch số 142-KHLT/ĐTN-P HTQT&NCKH ngày 10/5/2017 về tổ chức Lễ phát động sinh viên Nghiên cứu khoa học và hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. Chiều ngày 18/5 tại Hội trường A3 đã diễn ra Lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học năm 2017.

Qang cảnh lL phát động

            Tham dự và chỉ đạo có thầy Lưu Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ nhà trường, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; đồng chí Đào Quang Thành- Bí thư Đoàn trường; đại diện các Khoa, phòng ban chức năng, trung tâm, xưởng đội tàu; đại diện GVCN chủ nhiệm các khoa, Bí thư các liên chi đoàn, cán bộ hướng dẫn và sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học, sinh viên và đại diện các tập thể được khen thưởng; và gần 50 sinh viên tiêu biểu trong phong trào học tập - NCKH đại diện cho gần 500 HSSV của Nhà trường cũng đã có mặt tham dự Hội nghị.

           Trong năm học vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự cố gắng và tinh thần làm việc nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, hoạt động NCKH của sinh viên Nhà trường đã dành được những kết quả đáng khích lệ. Các khoa đào tạo đã chỉ đạo Hội nghị về phương pháp NCKH cho sinh viên, nhất là đối với sinh viên năm thứ nhất; tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ học tập và nâng cao chất lượng NCKH cho sinh viên

         Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, thầy Lưu Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ nhà trường, Phó Hiệu trưởng  biểu dương những thành tích mà cán bộ và sinh viên đã đạt được trong hoạt động NCKH, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH đáp ứng yêu cầu xã hội để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động NCKH nói chung, phong trào sinh viên NCKH nói riêng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của từng đơn vị. 

Thứ hai, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng các đề tài, công trình NCKH của sinh viên, định hướng cho sinh viên thực hiện các đề tài mang tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhà trường.

 Thứ ba, đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học cần đầu tư và dành nhiều thời gian, tâm huyết cho quá trình tổ chức và hướng dẫn sinh viên triển khai nhiệm vụ NCKH. 

Thứ tư, các em sinh viên cần phải nhận thức đầy đủ và phải có sự nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn, chịu khó tìm tòi, sáng tạo để thực hiện các đề tài, công trình NCKH ngay từ năm thứ nhất, thứ hai. 

Thứ năm, tổ chức Đoàn  và Phòng HTQT&NCKH cần phải chú trọng hơn nữa và phải có kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học tập, làm cho sinh viên say mê tham gia NCKH, qua đó nâng cao chất lượng học tập, NCKH của sinh viên.

          Tại Lễ phát động, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Nhà trường cho 2 tập thể, nhóm tác giả và 5 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sinh viên NCKH năm học 2016 – 2017.

Các tin khác