Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2019

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường tầng 3, nhà A1 trường Cao đẳng Hàng hải I đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCSHCM của nhà trường. Hội nghị đã giải quyết những vấn đề quan trọng sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2017.

 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Chuyên viên Quận đoàn, Đồng chí Vũ Thị Hải Vân – Chủ tịch công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Quang Thành - Bí thư Đoàn thanh niên khóa XIX.

Đồng chí Đào Quang Thành Bí thư Đoàn trường khóa XIX điều hành Hội nghị

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong quá trình xây dựng đề án nhân sự Ban Thường vụ, chức danh Phó bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019, Ban chấp hành Đoàn trường khoá XVIII đã thảo luận, giới thiệu, báo cáo Đảng uỷ và Đoàn cấp trên về đề án, danh sách nhân sự dự kiến.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc Hội nghị đã bầu ra 2 đồng chí Cao Văn Dương, Nguyễn Trung Kiên tham gia Ban thường vụ Đoàn trường. Đồng chí Đào Quang Thành đã được bầu trực tiếp là Bí thư Đoàn trường tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Hàng hải I, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2019 đương nhiên nằm trong Ban thường vụ. Tiếp theo Hội nghị cũng bầu đồng chí Nguyễn Trung Kiên giữ cương vị Phó Bí thư Đoàn thanh niên nhà trường.

Đồng chí Vũ Thị Hải Vân – Chủ tịch công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho BCH khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2019

Hội nghị cũng được đồng chí Vũ Thị Hải Vân – Chủ tịch công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Phó Hiệu trưởng nhà trường đưa ra ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn trong nhiệm kì mới. Tinh thần của ý kiến chỉ đạo đều toát lên được vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên trong sự phát triển của nhà trường và những nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài mà Đoàn thanh niên phải thực hiện để đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường trong giai đoạn tới.

 

Ban thường vụ Đoàn trường khóa mới ra mắt

  Thay mặt BCH Đoàn trường nhiệm kì mới đồng chí Đào Quang Thành phát biểu ý kiến và lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường và xin hứa sẽ giữ gìn sự đoàn kết nội bộ và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đoàn thanh niên đặt ra.   

Các tin khác