Thông báo tham dự Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

                          * * *

Số  120-TB/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  11 tháng  5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham dự Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

       Căn cứ kế hoạch số 127-KH/ĐTN của Ban Thường vụ quận Đoàn Hải An về việc tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

       Căn cứ kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 08/5/2016 của Ban Thường vụ Đoàn phường Đông Hải 1 Triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Đoàn Phường Đông Hải 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  1. Đối tượng tham gia
  • Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn;
  • 118 Học sinh, Sinh viên có tên trong danh sách đi bầu cử ở trường
  1. Thời gian tổ chức

14h30’ ngày 13/5/2016

  1. Địa điểm

Hội trường tầng 3, trụ sở UBND phường Đông Hải 1 (số 46/343 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, Hải An, HP)

  1. Yêu cầu

- Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng 14h00’ ngày 13/5/2016 tập trung ở Hội trường A3- Trường CĐHHI để di chuyển sang Hội trường UBND phường Đông Hải 1, mặc đồng phục khi tham dự;

-    Sinh viên giữ trật tự trong quá trình tuyên truyền bầu cử;

- Các cán bộ lớp nhắc sinh viên lớp mình có tên trong danh sách bầu cử tham dự đầy đủ.

 (Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường, ĐT: 0123.997.9999).

  • Bí thư đăng ký và nộp lại danh sách các bạn tham dự xuống vp Đoàn trường trước 11h00’ ngày 13/5/2016

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          Các khoa, Tổ Tin học, các chi đoàn (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác