Hỗ trợ sinh viên

Tuyển thợ tiện, phay, hàn, vẽ kỹ thuật (15/02/2017)
Công Ty Giang Sơn Địa chỉ: Quán Toan,Hải Phòng tuyển dụng
Công ty CP thiết bị công nghiệp Bắc Việt tuyển (11/02/2017)
IT và marketting online
Nhân viên kiểm soát vé (08/02/2017)
Công ty Cổ phần phát triển Hải Phòng Địa chỉ: Số 27 Bến Bính - Hồng Bàng - Hải Phòng
Tuyển kế toán bán hàng (25/01/2017)
Công ty CP thương mại An Việt
Cơ sở cơ khí Nguyễn Xuân Thương tuyển dụng (22/01/2017)
tuyển thợ cơ khí vừa làm vừa học
Tuyển Nhân viên Kinh doanh (22/01/2017)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An Địa chỉ: Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Công ty TNHH Vico tuyển dụng 5 nhân viên thị trường (16/01/2017)
Công ty TNHH Vico Địa chỉ: Số 94 Đường 208, An Đồng, An Dương Điện thoại: 0934354998