Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ việc làm cho sinh viên trung tâm Tin học (06/12/2015)
Cần 02 sinh viên có khả năng sửa chữa, cài đặt, lắp ráp máy vi tính
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (06/08/2015)
Công ty TNHH Greatlink Phòng 403, số 32 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 (03/08/2015)
Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn trường CĐHHI ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 như sau:
Hỗ trợ việc làm cho SV khóa 40 ngành đóng tàu, Cơ khí (06/07/2015)
Hỗ trợ việc làm cho SV khóa 40 ngành đóng tàu, Cơ khí
Hỗ trợ việc làm trái ngành nghề (03/07/2015)
Hỗ trợ việc làm trái ngành nghề
Hỗ trợ việc làm trái ngành nghề (24/06/2015)
Hỗ trợ việc làm trái ngành nghề về lĩnh vực quản lý sản xuất
Hỗ trợ việc làm cho sinh viên khóa 40 Ngành Điện, Cơ khí (19/06/2015)
Hỗ trợ việc làm cho sinh viên khóa 40 Ngành Điện, Cơ khí
Hỗ trợ sinh viên làm part time (01/06/2015)
Cần tuyển nhân viên chạy bàn ở quán cà phê trên đường Đà Nãng