Hỗ trợ sinh viên

Cách tổ chức một số cuộc thi về học tập cho HSSV (24/12/2015)
1. Phương pháp và kỹ năng tổ chức Olympic môn học: * Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi: - Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
Cách tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho HSSV (23/12/2015)
1. Các loại hình Hội nghị NCKH sinh viên: - Hội nghị NCKH cấp khoa, cấp liên khoa, cấp trường. - Hội nghị NCKH khối ngành: Khối Y Dược, Sư phạm, Nông Lâm, Kinh tế...
Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thi trong sinh viên (22/12/2015)
Hội nghị, hội thi là một trong những loại hình tổ chức hoạt động của Sinh viên nhằm giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho sinh viên;
Hỗ trợ việc làm Part-time cho sinh viên (16/12/2015)
Cần 10 sinh viên biết soạn thảo văn bản nhập thông tin khách hàng trên máy vi tính
Tuyển Nhân viên Xuất nhập khẩu tại Hải Phòng (13/12/2015)
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân lực Hải Phòng. Địa chỉ: 35 đường 10 Phố Mới - Tân - Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng- 0313.959.262 Văn phòng đại diện: 483 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng - 0313.878.122
Hỗ trợ việc làm cho sinh viên trung tâm Tin học (06/12/2015)
Cần 02 sinh viên có khả năng sửa chữa, cài đặt, lắp ráp máy vi tính
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (06/08/2015)
Công ty TNHH Greatlink Phòng 403, số 32 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 (03/08/2015)
Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đoàn trường CĐHHI ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 như sau: