Hỗ trợ sinh viên

Kỹ năng tổ chức Đối thoại-Hội thảo (28/12/2015)
Đối thoại - Hội thảo là những hình thức hoạt động phổ biến, đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có sức thu hút đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
9 kỹ năng cần thiết với sinh viên (26/12/2015)
Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng sống (kĩ năng mềm) của bản thân. Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay.
Cách tổ chức một số cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể dục cho HSSV (25/12/2015)
1. Phương pháp và kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ (gọi chung là hội thi): * Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ hội thi. - Kế hoạch tổ chức hội thi cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
Cách tổ chức một số cuộc thi về học tập cho HSSV (24/12/2015)
1. Phương pháp và kỹ năng tổ chức Olympic môn học: * Bước 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi: - Kế hoạch tổ chức cần thể hiện được các nội dung cơ bản sau:
Cách tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho HSSV (23/12/2015)
1. Các loại hình Hội nghị NCKH sinh viên: - Hội nghị NCKH cấp khoa, cấp liên khoa, cấp trường. - Hội nghị NCKH khối ngành: Khối Y Dược, Sư phạm, Nông Lâm, Kinh tế...
Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thi trong sinh viên (22/12/2015)
Hội nghị, hội thi là một trong những loại hình tổ chức hoạt động của Sinh viên nhằm giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho sinh viên;
Hỗ trợ việc làm Part-time cho sinh viên (16/12/2015)
Cần 10 sinh viên biết soạn thảo văn bản nhập thông tin khách hàng trên máy vi tính
Tuyển Nhân viên Xuất nhập khẩu tại Hải Phòng (13/12/2015)
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân lực Hải Phòng. Địa chỉ: 35 đường 10 Phố Mới - Tân - Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng- 0313.959.262 Văn phòng đại diện: 483 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng - 0313.878.122