Hỗ trợ sinh viên

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẢI PHÒNG (05/01/2020)
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU - HẢI PHÒNG tuyển nhân viên kinh doanh lương 7.000.000 VNĐ một tháng
Nhân viên chăm sóc đại lý tiếng anh ( có thưởng doanh số) (16/12/2019)
Công Ty TNHH MTV Wacontre tuyển nhân viên, Mức lương: 10,000,000 - 12,000,000 vnd
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT (12/12/2019)
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Đối tượng miễn giảm học phí (05/12/2019)
Đối tượng miễn giảm học phí tại trường CĐHHI
HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM RÈN LUYỆN (03/12/2019)
HƯỚNG DẪN VÀ PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN THEO THÔNG TƯ 17/2017
CÁC LOẠI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN (29/11/2019)
CÁC LOẠI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN (26/11/2019)
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (23/09/2019)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ