Hỗ trợ sinh viên

CÔNG TY TNHH COMTEC - Hải Phòng tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng may mặc (15/09/2019)
CÔNG TY TNHH COMTEC - Hải Phòng tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng may mặc lương 8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Các băn bản liên quan đến chế độ, chính sách với người học (12/08/2019)
Các băn bản liên quan đến chế độ, chính sách với người học tại trường CĐHHI
Tiêu chí phấn đấu Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện (01/08/2018)
Hỗ trợ sinh viên biết được các Tiêu chí phấn đấu Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện năm học 2018-2019
Công ty Nam traco tuyển dụng lao động (17/03/2017)
Tuyển nhân viên kinh doanh, marketing
Hỗ trợ việc làm cho sinh viên (17/03/2017)
Công ty giao nhận vận tải Cha sen HP tuyển
Hỗ trợ sinh viên làm thêm ngoài giờ (16/03/2017)
Nhà hàng BBQ Big C tuyển
Tuyển Nhân viên Kinh doanh tại KCN Tràng Duệ (03/03/2017)
- Tiếp cận, tư vấn dịch vụ cho khách hàng - Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. - Theo dõi quá trình triển khai, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ hợp đồng đã ký kết. - Chăm sóc sau bán hàng,
Tuyển Nhân viên bán hàng VinMart+ làm việc tại Hải Phòng (19/02/2017)
Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce